Tập đoàn tài chính Canada

Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam

Công ty bảo hiểm Manulife là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1999

Việc làm Thành viên

Manulife Financial

Công ty bảo hiểm Manulife là công ty con của tập đoàn tài chính Manulife Financial được thành lập bởi thủ tướng đầu tiên của Canada ngài John Mc. Donald, với hơn 134 năm hoạt động hiện đang là top 10 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Tìm hiểu thêm: manulife.com

Quản lý hơn 1,3 nghìn tỷ đô la Canada (tương ứng 23 triệu tỷ VND) tài sản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

Hơn 37.000 nhân viên phục vụ gần 30 triệu khách hàng trên toàn thế giới

Tại công ty bảo hiểm Manulife, chúng tôi thực hiện sứ mệnh đơn giản hóa sự phức tạp của dịch vụ tài chính bằng cách mang đến những giải p