Về Manulife

Manulife được thành lập bởi thủ tướng đầu tiên của Canada ngài John Mc. Donald, với hơn 134 năm hoạt động hiện đang là top 10 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới.

Manulife Financial

  • Tập đoàn Tài chính (Công ty bảo hiểm nhân thọ) Manulife là tập đoàn hàng đầu thế giới trong việc cung cấp dịch vụ tài chính nhằm giúp người dân đưa ra quyết định dễ dàng và có cuộc sống vẹn toàn hơn.
  • Chúng tôi mang đến dịch vụ tư vấn tài chính, bảo hiểm và giải pháp quản lý tài sản cho cá nhân, tổ chức và tập thể. Manulife nằm trong top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất trên thế giới.

Manulife Việt Nam