Về chúng tôi

Được thành lập năm 2016, tuvanbhnt.vn là một nhóm các tư vấn tài chính toàn thời gian tại Manulife đã được cấp các chứng nhận và bằng cấp quốc tế như Limra, MDRT…

Chúng tôi cam kết luôn làm việc vì lợi ích của khách hàng, không bao giờ đặt mục tiêu kinh doanh của mình, hoặc lợi ích của doanh nghiệp bảo hiểm lên trên nhu cầu của khách hàng. Đó là lời hứa của chúng tôi.

Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không bao giờ cố gắng bán cho bạn một sản phẩm bảo hiểm không đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho bạn báo giá cho các sản phẩm mà bạn đã yêu cầu và sẽ làm việc để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ bất kỳ chương trình bảo hiểm nào bạn đang xem xét trước khi mua.