minh họa món quà tương lai

nhóm sản phẩm bổ trợ đa dạng

  • Sống Khỏe Mỗi Ngày: Chi trả chi phí y tế nội, ngoại trú, nha khoa, thai sản trong suốt 20 năm.
  • Trợ Cấp Y Tế: San sẻ gánh nặng y tế với trợ cấp thiết thực khi nằm viện đến năm 85 tuổi.
  • Bệnh Lý Nghiêm Trọng Nâng Cao: Giảm bớt nỗi lo viện phí, giúp NĐBH an tâm điều trị khi không may mắc BLNT đến năm 85 tuổi.
  • TV & Thương Tật Do Tai Nạn Nâng Cao: Bảo vệ toàn diện trước các rủi ro khi gặp thương tật hoặc tử vong với quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% số tiền bảo hiểm.
  • Hỗ Trợ Đóng Phí: Giảm bớt nỗi lo viện phí, giúp NĐBH an tâm điều trị khi không may mắc 1 trong 49 BLNT.

 

Nhận bảng minh họa chi tiết

Bảo Hiểm đầu tư chủ động

  • Tỷ suất lợi nhuận ấn tượng trong 13 năm kể từ khi thành lập. Kết quả từ 2008 – 2021 trung bình từ 19 – 21%/năm.
  • Linh hoạt lựa chọn & thay đổi các quỹ đầu tư theo nhu cầu.
  • Rút tiền bất cứ lúc nào, hoàn toàn miễn phí
  • Chủ động đầu tư thêm lên tới 10 lần phí bảo hiểm cơ bản

tỷ suất lợi nhuận manulife

tư vấn bảo hiểm

MINH HỌA MANULIFE – MÓN QUÀ TƯƠNG LAI

món quà tương lai manulife
món quà tương lai manulife
sản phẩm đầu tư manulife