bảo hiểm liên kết đầu tư manulife

Món Quà Tương Lai

Kiến tạo tài sản, an nhàn tương lai

Cùng Món Quà Tương Lai của Manulife hiện thực hóa kế hoạch toàn diện về bảo vệ, tích lũy và đầu tư hưng thịnh cho bạn và cả gia đình

Giải pháp linh hoạt hàng đầu

Chủ động quyết định kế hoạch của bạn

Linh hoạt trong bảo vệ

  • Tăng giảm mệnh giá bảo vệ
  • Thêm/bớt sản phẩm bổ trợ
  • Tạm ngưng đóng ph